การบริหานงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเม …
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส …
อ่านเพิ่มเติม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
https://www.youtube.com/channel/UCKwFReJ-0ginQ8BzNdSvMVA/featured