รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ประจำงวดที่ 1 ปี 2567


Share:แบบเสนอประวัติและผลงาน เสนอชื่อเป็น สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566


Share:ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวุดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมุกดาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมุกดาหาร


Share:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมุกดาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)


Share:เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


Share:ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share:ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
https://www.youtube.com/channel/UCKwFReJ-0ginQ8BzNdSvMVA/featured