การบริหานงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามลิ้งค์นี้เลย https://www.m-society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/article_a …

ประกาศแก้ไข พนักงานเฉพาะกิจ

แนวทางการปฎิบัติในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ.pdf แก้ไขและเพิ่มเติม การกำหนดเวลาวัน เวลา …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
https://www.youtube.com/channel/UCKwFReJ-0ginQ8BzNdSvMVA/featured