ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


Share:ประกาศ เรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่


Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ


Share:ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ


Share:ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2564

ลิงก์วิดิทัศน์
คลิกที่นี่ <<<<<

ลิ้งค์เอกสาร
คลิกที่นี่ <<<<<


Share:แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ


Share:ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ


Share:ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม


Share:ลิ้งระบบงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ รายบุคคล

http://dpis35.m-society.go.th/  <—- กดที่ลิ้งนี้


Share:ประกาศตามหาบุคคลสูญหาย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
https://www.youtube.com/channel/UCKwFReJ-0ginQ8BzNdSvMVA/featured