ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ


Share:ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ


Share:ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2564

ลิงก์วิดิทัศน์
คลิกที่นี่ <<<<<

ลิ้งค์เอกสาร
คลิกที่นี่ <<<<<


Share:แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ


Share:ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ


Share:ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม


Share:ประกาศตามหาบุคคลสูญหาย


Share:ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัย

             ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการขอรับใสมัครฯ รายละเอียดตามเอกสารนี่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครส่งใบสมัครฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน ไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ gidentity3@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร>>>: รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัย.pdf


Share:ประกาศตามหาบุคคลสูญหาย


Share:ประกาศตามหาบุคคล

.ประกาศ ตามหาบุคคล ชื่อเล่น เต๋อ หรือ เอก อายุ 42 ปี หายจากบ้าน 30/09/2564 เวลา 08.30 น. พร้อมรถจักรยาน เนื่องจากย้ายภูมิลำเนา จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่พักปัจจุบัน จังหวัดลำพูนยังไม่คุ้นเคยพื้นที่ อาจจะหลงทาง หากใครพบเห็น ชายดังกล่าว พูดและฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง อ้วนลงพุง มีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชัก ติดต่อกลับ พี่เอส(พี่ชาย) 081-386-7823, 095-453-5039


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
https://www.youtube.com/channel/UCKwFReJ-0ginQ8BzNdSvMVA/featured