ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share:แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


Share:สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส วงเงินเกิน 5000 บาท


Share:ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร


Share:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
https://www.youtube.com/channel/UCKwFReJ-0ginQ8BzNdSvMVA/featured