รับบริจาคแปรงสีฟัน

         วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารได้รับบริจาคแปรงสีฟันจาก 

บริษัท เล้าอารีย์จำกัด เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในจังหวัดมุกดาหาร


Share:รับบริจาคเสื้อผ้า

              วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

ได้รับบริจาคเสื้อผ้าจาก นางทิวาภรณ์ กล่าวแล้ว อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อนำไปมอบและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

ในจังหวัดมุกดาหาร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
https://www.youtube.com/channel/UCKwFReJ-0ginQ8BzNdSvMVA/featured