ลิ้งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569


Share:ลิ้งระบบงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ รายบุคคล

http://dpis35.m-society.go.th/  <—- กดที่ลิ้งนี้


Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามลิ้งค์นี้เลย

https://www.m-society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/article_attach/31076/24621.pdf


Share:ประกาศแก้ไข พนักงานเฉพาะกิจ


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) กำหนดวันและเวลาในการประเมิน

ท่านสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อหรือรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://m-society.thaijobjob.com/


Share:ประกาศรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
https://www.youtube.com/channel/UCKwFReJ-0ginQ8BzNdSvMVA/featured