ลิ้งระบบงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ รายบุคคล

http://dpis35.m-society.go.th/  <—- กดที่ลิ้งนี้


Share: