รับบริจาคแปรงสีฟัน

         วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารได้รับบริจาคแปรงสีฟันจาก 

บริษัท เล้าอารีย์จำกัด เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในจังหวัดมุกดาหาร


Share: