ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) กำหนดวันและเวลาในการประเมิน

ท่านสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อหรือรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://m-society.thaijobjob.com/


Share: