ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามลิ้งค์นี้เลย

https://www.m-society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/article_attach/31076/24621.pdf


Share: