ประกาศคนหาย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารขอประชาสัมพันธ์และประกาศตามหาบุคคลสูญหาย 2 ราย


1.)ชื่อนายตุ่นหรือเฮียตุ่น (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) อายุประมาณ 68-78 ปี ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันไม่ทราบว่าพักอาศัยอยู่พื้นที่ไหนและญาติไม่สามารถติดต่อได้

หากผู้ใดพบเห็นให้แจ้งเบาะแสทันที 0896180095 หรือ 0924475445


2.)นางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 151/1 

หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินหายออกจากบ้านไปเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบันญาติไม่สามารถติดต่อได้ เกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต และอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์

หากผู้ใดพบเห็นให้รีบแจ้งเบาะแสทันที  0863168059


Share: