ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
                                                     โทรสาร : 042-611442
                                                         โทร : 042-611583
E-mail : mukdahan@m-society.go.th

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
https://www.youtube.com/channel/UCKwFReJ-0ginQ8BzNdSvMVA/featured